COPAS DOT COM

Wednesday, March 7

Cerita humor: KEPUNGAN

Please Share On:

KEPUNGAN
Sore kang Sendur wis adus dandan mlipit pisan nanggo SENDAL ANYAR, ben ora mambu lecit keleke dioser oser nganggo onorondo, bagda maghrib, Sendur mangkat arep melu slametan kaule daplun nggone kaki khasim,
Kon cepet tekan Sendur nrobos lurung, dalane madan peteng, ndilalah nang lurung weruh barang ijo-ijo metutuk pating tletek nang tengah lurung,
Sendur mbatin 'melas temen nini Salem arep dodolan buntil nang tontontan lengger malah pada gigal, Sendur nguculi sandal barang dirasakna karo jempol sikil, 'lho esih anget, kiye temenan buntile nini Salem sing gigal. Sendur clingukan bareng ngerti ora nana wong sendur ndodok, buntile dimek karo driji, ' deneng madan kasap, apa enggane buntil godong boled mol' saking penasarane
Sendur nyimit sepetil terus dicicipi, bareng ngerti sendur nggrundel ''ASEM !!,  TLEPONG KYE TAH.. UNTUNG BAEN ORA KEPIDEK JANN.. ANGGER KEPIDEK NYONG TULI KISINAN, SANDAL ANYAR MALAH CLUPUT GANING TLEPONG''0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More