COPAS DOT COM

Friday, May 18

cerita lucu: AJA BOROS

Please Share On:


Wis dadi pakulinan, Bu Rokhmini guru matematikane Rifa’i angger garep miwiti wulangan ndadak nyelingi pitutur kanggo budipekertine murid-murid.
“Bocah-bocah, siki jaman reregan larang, wong tua agi padha angel pahal. Mulane kudu padha gemi nastiti ati-ati. Aja padha boros.
angger dewehi sangu neng wong tua aja dientekna kabeh, lewih apik dicelengi. Sukur-sukur aja padha jajan. Sangune dicelengi kabeh. Ya bocah-bocah.??”

Nggih, Bu Guru,” bocah kelas 1-A mangsuli kabeh. Suarane Rifa'i sing paling seru.

Wulangan matematika dewiwiti,
siki wulangan suda-sudaan. Njajal, Kartinah mangsuli pitakone bu guru, ya.?? Telu disuda loro kari pira.??

Kartinah: Setunggal, Bu Guru..

Kartinah pancen pinter kowe.. Siki gari Rifa’i. Telu disuda telu kari pira.??

Rifa'i: Setunggal, Bu Guru..

Bu Rokhmini kaget krungu jawabe Fa’i. Dheweke jane bocah pinter, ningen jawabe koh luput.
Deneng telu disuda telu kari siji, Fa’i.??

“Lha ngendikane bu guru seniki jaman larang, aja padha boros, kudu gemu nastiti ati-ati. Angger nduwe apa-apa dadi aja dientongna. Tigo desuda tigo nol niku namine boros bu guru..
mulane 3-3=1. di ngaih siji nggo benahan bu..2 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More